Skip to content

İNDES Mühendislik, DEİK İş Konseyi Yürütme Kurulu Toplantısı’na Katıldı

Yönetim Kurulu Başkanımız Melih Özkan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Mali İş Konseyi Yürütme Kurulu Toplantısı’na katıldı. 

İhracat alanındaki ağırlığımızı arttırma hedefiyle ekim ayı içerisinde, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’na (DEİK) üye olduk. Bu gelişmenin ardından Yönetim Kurulu Başkanımız, 11 Ocak’ta, İstanbul’da gerçekleştirilen DEİK İş Konseyleri Seçimli Genel Kurulu’nda; Malezya, Mali ve Mozambik İş Konseylerinde, Yürütme Kurulu Üyesi olarak görev aldı.