Skip to content

KULLANICI DENEYİMİ

İNDES Mühendislik, kullanıcısının ihtiyacını anladıktan sonra, tüm mühendislik süreçlerini gerçekleştirmeye başlar. Analiz ve tasarım sürecinde, sürekli kullanıcısıyla temas halinde olur ve tasarım donduğunda, kullanıcı, tüm ayrıntılara hâkim hale gelir. Takip eden süreçte prototip ya da seri üretim faaliyetlerini yerine getirir, gerekli montaj ve entegrasyonu tamamlar ve test süreçleri sonlanan ürünleri, kullanıcıya teslim eder. Testlerin bir kısmını, sadece laboratuvar ortamlarında değil, kullanıcı ile birlikte sahada yapar. Kullanıcı ürünü görür, dokunur ve kullanır; hâlen daha ilave bir özellik talep edilirse, onu da ürün üzerine entegre etmek için gerekli çalışmaları yapar. Kullanıcısına, anahtar teslim çözümler sunar.
İNDES Mühendislik, üstlendiği projelerinin hiç birinde, “Tasarladım, ürettim, işim bitti.” yaklaşımını sergilemez. Sunduğu çözümler ve ürünler için gerekiyorsa kullanım alanında veya sahada lojistik destek de verir. Ürünlerin bakım ve onarımı için, İNDES Mühendislik ekibi, gerektiğinde araçla erişilmesi çok zor olan ileri üs bölgelerine kadar gider. Bu süreçte, personelinin sahadaki gözlemlerinden, iyileştirilebilecek konuları ve yeni ürün ihtiyaçlarını da çıkartır ve bunları kullanıcılarına öneri olarak sunar.
İNDES Mühendislik, kullanıcılarına sunduğu deneyimi, önümüzdeki dönemde, özellikle bakım ve idame alanında, bölgesel iş ortaklıklarını genişleterek daha da üst seviyelere taşımayı hedeflemektedir. Bazı bölgelerde bölgesel kalkınmaya verilecek destek, bu çalışmaların ikincil bir sonucu olarak ortaya çıkacaktır.