Kurumsal

İNDES Mühendislik, savunma ve havacılık sanayisinde kazandığı tecrübe ve dikey uzmanlığa sahip olduğu mekanik ve elektromekanik alanlarındaki tasarım kabiliyetleri ile öne çıkan bir KOBİ’dir. Girişimcilik ruhu ve bünyesinde gerçekleştirdiği multidisipliner mühendislik çalışmaları ile sektöründe öncü konumda olan ASELSAN, Roketsan, TÜBİTAK, TUSAŞ ve Enerjisa gibi kurum ve kuruluşların çözüm ortağı olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Bu kurum ve kuruluşlara tasarım, imalat, montaj/entegrasyon alanlarında anahtar teslim hizmetler sunan İNDES Mühendislik, Savunma Sanayii Başkanlığının sanayileşme politikalarına uygun olarak, ürün geliştirmeye de önem vermekte ve çalışmalarını bu doğrultuda da sürdürmektedir. Ürünleşme stratejisini, katma değeri yüksek ürünler geliştirmek üzerine yapılandırmış olan şirket; kabiliyetlerini, özgün ürünlerini ve projelerini, yeni iş birlikleri ile genişletmeyi ve derinleştirmeyi hedeflemektedir.

İNDES Mühendislik, gerçekleştirmiş olduğu öz kaynaklı Ar-Ge çalışmaları ile yaşam destek sistemleri ve güvenlik sistemleri ihtiyaçlarına yönelik geliştirmiş olduğu 3 farklı ürün ailesi özelinde, ASELSAN ile ürün ortaklığına ilişkin iş birliği sözleşmesi imzalama başarısı göstermiştir. ASELSAN’ın mühendislik, yüksek teknolojili ürün geliştirme, kalite yönetimi kabiliyetleri ve marka değeriyle, İNDES Mühendislik’in geliştirme, üretim ve satış kabiliyetlerinin bir araya geldiği bu işbirliği ile söz konusu ihtiyaçlara yönelik ürün ve sistemlerin yerli imkanlarla ortak geliştirilmesi, üretimi ve satışı hedeflenmektedir.

Zamanında ve istenilen kalitede teslimat gerçekleştirebilme başarısı ile iç pazarda aktif olarak görev alan ve son dönemde ihracata odaklanan İNDES Mühendislik, DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu)’in, savunma ve havacılık sektöründeki az sayıdaki üyesinden biridir. Katar ve Pakistan’dakilerin yanı sıra Afrika’da Cezayir, Mali ve Senegal gibi ülkelerdeki yerel entegratörler ile çalışmalarını hızlandıran İNDES Mühendislik, yakın zamanda, bu alanda da önemli başarılar kazanmayı hedeflemektedir.

İNDES Mühendislik’i büyüten faktör, ürünleridir; ancak sürükleyen güç, daima mekanik ve elektromekanik tasarım kabiliyetleri olacaktır.

Savunma ve havacılık sanayisinde ana yüklenici olarak nitelendirilen ASELSAN, Roketsan, TÜBİTAK ve TUSAŞ gibi kurum ve kuruluşların, mekanik ve elektromekanik disiplinler içeren bazı sistem ve alt sistemlere, test ekipmanlarına, özel amaçlı makinelere ve yazılımlara ihtiyaçları oluyor. Bu konularda talep edilen ürünlerin, ilgili şirketlerin faaliyet alanları arasında doğrudan yer almadığı durumlarda, söz konusu ihtiyaçlar, nitelikli tasarım ve üretim kabiliyetine sahip mühendislik şirketleri tarafından karşılanıyor. Biz de bu ihtiyaçtan yola çıkarak makine ve elektrik-elektronik mühendisliği disiplinlerini kendi içerisinde barındıran ve ana yüklenici şirketlerin taleplerine zamanında ve istenilen kalitede cevap verebilen bir yüklenici olmak hedefiyle girişimimizi gerçekleştirdik. Hedefimiz doğrultusunda, tüm süreçlerimizde müşterilerimizle iç içe çalışıyor ve onların gereksinimlerini esas alarak mühendislik tasarım ve analiz faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz.

Kuruluşumuzdan beri, ana yüklenicilerimiz ile birlikte, küçük ve büyük ölçekli 80’e yakın proje tamamladık. Bu projelerin yanı sıra bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz 15’e yakın Ar-Ge projesi mevcut. Bunların bir kısmını, ODTÜ Teknokent Ostim Merkezi’nde tamamladık. Şu anda ise Ostim Teknopark’taki tesisimizde, 4 farklı konuda Ar-Ge projesi yürütüyoruz. Bu projelerde, enerji üretim ve depolama sistemleri geliştirme çalışmaları sırasında kazandığımız tecrübeyi, savunma ve havacılık sanayisinde ihtiyaç duyulan çeşitli uygulamalara yönelik olarak kurguluyor ve yenilikçi ürünler geliştiriyoruz. Çoğu zaman; kamera sistemlerini, radar sistemlerini ve/veya silah sistemlerini kendi çözümlerimiz içerisine entegre ediyor ve depoladığımız enerjiyi, bu sistemleri beslemek için kullanıyoruz.

İNDES Mühendislik, ezber bozan bir şirket olarak, emin adımlarla hedeflerine yürüyor. Geliştirmiş olduğumuz 3 farklı ürün ailesi özelinde, ASELSAN ile ürün ortaklığına ilişkin iş birliği sözleşmesi imzalama başarısı gösterdik. Mottomuzda özetlediğimiz misyonumuz doğrultusunda, stratejimizi, ürünleşme üzerine kurduk. Öncelikli olarak ülkemiz için geliştirdiğimiz çözümleri, takip eden süreçte, yurt dışına ihraç etmeyi ve ülkemizin ihracatına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Türkiye, özgün ana sistemlerini ve platformlarını geliştirme yolunda ilerledikçe, bir ürün olarak alt sistemleri ortaya koyabilen, bizim gibi KOBİ’lere ihtiyaç artıyor. Biz de faaliyetlerimizi, tam da bu vizyonla sürdürüyoruz.

Melih ÖZKAN
Yönetim Kurulu Başkanı

Tarihçe

İNDES Mühendislik, savunma ve havacılık sektörü tecrübesi olan bir ekip tarafından, 2014 yılında kurulmuştur. Şirket, 2014-2017 yılları arasında; bir yandan ASELSAN, TÜBİTAK, Enerjisa, Roketsan ve TUSAŞ gibi ana yüklenici kurum ve kuruluşlar için tasarım ve mühendislik hizmetleri verirken bir yandan da sektörde
ihtiyaç duyulan alanları tespit ederek öz kaynaklı Ar-Ge projeleri yürütmüştür. Bu sürecin sonunda, ilk olarak, Kar Eritme ve Kardan Su Elde Etme Sistemi, bir ürün olarak ortaya çıkmıştır. Bu sistem, Ankara Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen TechAnkara Proje Pazarı’nda, en başarılı ürünlerden biri olarak seçilmiştir. İNDES Mühendislik, bu sistemin patentini de almıştır.

Söz konusu sistem; sınır karakolları, üs bölgeleri, kritik alanlar ve sınır ötesi noktalarda kullanıma girmiştir. Bu süreçte, İNDES Mühendislik ekibi, kurulum ve bakım faaliyetleri kapsamında sahada aktif görev yapmış ve sahadaki diğer ihtiyaçları da birebir gözlemleme fırsatı bulmuştur. Bunların başında; sahada kullanılabilecek gözetleme ve güvenlik sistemleri ile enerji üretim ve depolama sistemlerinin yer aldığını tespit eden İNDES Mühendislik, bu ihtiyaçları karşılayacak çözümleri, sektör ortalamasının çok altındaki sürelerde, hızlı bir şekilde ortaya koymuştur. Sahada başarıyla görev yapan 3 farklı ürün ailesi özelinde, 2019 yılında ASELSAN ile ürün ortaklığına ilişkin iş birliği sözleşmesi imzalama başarısı göstermiş olan şirket, ülkemiz ihracatına katkı sağlamak amacıyla da çalışmalar gerçekleştirmektedir.

İNDES Mühendislik bugün, doğru insan kaynakları politikaları sayesinde, 20 kişilik genç, uzman ve dinamik bir ekibe sahip olan; kişi başı ciro rakamı, sektör ortalamasının üzerinde gerçekleşen; cirosunu, kurulduğu yıla göre üç katına çıkarmış; ana yüklenicilerin sistemlerinin satışı ile dolaylı ihracat başarıları kazanmış; elinde yaklaşık bir yıllık bekleyen siparişi bulunan; herhangi bir anda, ortalama 10-12 proje üzerinde çalışabilen; her sene, daha önce ortaya çıkarttığı ürünlerin arasına yenilerini ekleyen ve cirosunun yaklaşık %5’ini öz kaynaklı Ar-Ge çalışmaları için ayıran bir şirket haline gelmiştir.

Ekibimiz

İNDES Mühendislik bünyesinde Ar-Ge ve tasarım süreçlerini tüm boyutlarıyla tartışıp incelemeyi hedefleyen bir ekip görev almaktadır. Gelişmiş bir analiz yöntemiyle farklı bakış açıları oluşturularak ve disiplinler arası takım çalışması desteklenerek multidisipliner çalışmalar sürdürülmektedir. Geliştirilen tüm sistemler, başarılı bir ekip çalışmasının ürünü olarak ortaya konulmaktadır. Gerçekleştirilen tüm çalışmalarda, üniversitelerdeki akademisyenler ile beraber çalışılmakta ve teknik derinlik/sürdürülebilirlik hedeflenmektedir.

İNDES Mühendislik’te, savunma ve havacılık sanayisinde pek alışık olunmayan insan kaynakları politikaları uygulanmaktadır. Çalışanların motivasyonunu daima en üst seviyede tutmaya gayret gösterilmektedir. Sürekli düzenlenen yurt içi organizasyonların yanı sıra yeri geldiğinde yurt dışı organizasyonlarla bir araya gelinmektedir. Kendisini farklı kılan insan kaynakları politikaları ile nitelikli ve sürdürülebilir insan kaynağına ulaşım hedeflenmektedir.

İNDES Mühendislik ekibi; konusunda uzman, kendisine güvenen ve yaptığı işin sorumluluğunu taşıyabilen kişilerden oluşmaktadır. Her çalışan, projesinin baştan sona tüm süreçlerinde görev almaktadır. Böylelikle, hem çalışan en yetkin şekilde yetişerek tecrübe kazanmakta hem de proje istenilen kalitede, bütçede ve takvimde tamamlanabilmektedir.

Sürdürülebilirlik, İNDES Mühendislik için her zaman en öncelikli konular arasında yer almaktadır. Projeler tamamlandıkça ve yeni ürünler ortaya konuldukça kazanılan tecrübe ve birikimler belgelendirilerek kayıt altına alınmakta ve kurumsal hafıza oluşturulmaktadır.

Tesisler

İNDES Mühendislik, kuruluşunun hemen ardından, ODTÜ Teknokent OSTİM Merkezi’ndeki, 90 metrekaresi mühendislik ofisi; 40 metrekaresi ise prototip atölyesinden oluşan tesisinde faaliyetlerine başlamıştır. Ekibin büyümesi ve proje hacmindeki artışla beraber, buradaki birimler, 2019 yılında OSTİM Teknopark’a taşınmıştır. Ostim Teknopark’taki mevcut tesisin öne çıkan özellikleri, şöyle sıralanmaktadır:

 • Toplam 700 Metrekare Kapalı Alan
 • Prototip ve Seri Üretime Uygun Mimari ve Donanım
 • Genç ve Yenilikçi Ekip İçin Uygulanmış Çağdaş İç Tasarım
 • Milli ve NATO Tesis Güvenlik Altyapısına Uygun Mimari ve Donanım
 • Ar-Ge ve Mühendislik Ofisleri
 • ESD Korumalı Elektromekanik Montaj ve Entegrasyon Laboratuvarı
 • Mekanik İmalatlar İçin Prototip Atölye

Ayrıca, büyük boyutlu ürünlerin; montaj, entegrasyon ve test faaliyetleri, 1. Ankara Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan, 2.000 metrekarelik kapalı alana sahip tesislerde gerçekleştirilmektedir.

Mühendislik Altyapısı

İNDES Mühendislik, farklı nitelikteki proje ihtiyaçlarını karşılayacak geniş bir donanım ve yazılım altyapısına sahiptir ve güvenilir şirket niteliğini sürdürebilmek için her ayrıntıya dikkat etmektedir. Mühendislik altyapısında, alanının önde gelen yazılım araçlarının tamamını lisanslı olarak kullanmaktadır. Şirket, bu altyapıyı, kullanıcılarının mevcut taleplerini ve gelecekte gündeme getirebilecekleri talepleri dikkate alarak, sürekli güncel tutmaktadır.

Kalite Politikası

İNDES Mühendislik, ürünlerinin sahada güvenilir bir şekilde hizmet vermesinin ne kadar kritik olduğunun farkındalığı ile faaliyetlerini sürdürmekte ve kalite anlayışını da bu farkındalık doğrultusunda şekillendirmektedir. Teslim ettiği ürünlerin önemli bir bölümü, askerimizin ve güvenlik güçlerimizin sahadaki zorlu problemlerini çözmekte; personelin güvenliğinin ve yaşam standartlarının yükseltilmesine katkı sağlamaktadır.

İNDES Mühendislik, kullanıcılarına vereceği hiçbir sistemi, sahadaki görevini en iyi ve en güvenilir şekilde gerçekleştireceğinden emin olmadan teslim etmemektedir. Tüm ürünlerini, fiziksel ve işlevsel olarak %100 test ederek teslimat gerçekleştirmektedir.

İNDES Mühendislik’in kalite departmanı, savunma ve havacılık sektörünün güncel pratiklerini uygularken çalışanları da projelerin her sürecinde görev alarak hiçbir noktanın gözden kaçırılmamasını garanti altına almaktadır.

İNDES Mühendislik Kalite Politikasının Öne Çıkan Nitelikleri

 • Donanımlı personeli ile yüksek kaliteye ve ileri teknolojiye sahip araçlar kullanarak savunma ve havacılık sanayisinde yenilikçi ürünler ve çözümler geliştirmek.
 • Yasal mevzuatın, standartların, İNDES Kalite Yönetim Sistemi’nin ve kullanıcılarının gereksinimlerini sağlamak.
 • Çalışanlarının ve çözüm ortaklarının gelişimini desteklemek ve kullanıcı memnuniyetini arttırmak.
 • Süreçlerini ölçümlere dayalı ve sürekli olarak iyileştirmek.

Sertifikalar

Referanslar

Organizasyon Şeması

İNDES Mühendislik bünyesinde, Ar-Ge ve tasarım süreçlerini tüm boyutlarıyla tartışıp inceleyerek gerçekleştiren bir ekip görev almaktadır. Gerçekleştirilen tüm çalışmalarda, üniversitelerdeki akademisyenler ile beraber çalışılmakta ve teknik derinlik/sürdürülebilirlik hedeflemektedir.

Kurumsal

İNDES Mühendislik, savunma ve havacılık sanayisinde kazandığı tecrübe ve dikey uzmanlığa sahip olduğu mekanik ve elektromekanik alanlarındaki tasarım kabiliyetleri ile öne çıkan bir KOBİ’dir. Girişimcilik ruhu ve bünyesinde gerçekleştirdiği multidisipliner mühendislik çalışmaları ile sektöründe öncü konumda olan ASELSAN, Roketsan, TÜBİTAK, TUSAŞ, Enerjisa gibi kurum ve kuruluşların çözüm ortağı olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Bu kurum ve kuruluşlara tasarım, imalat, montaj/entegrasyon alanlarında anahtar teslim hizmetler sunan İNDES Mühendislik, Savunma Sanayii Başkanlığının sanayileşme politikalarına uygun olarak, ürün geliştirmeye de önem vermekte ve çalışmalarını bu doğrultuda da sürdürmektedir. Ürünleşme stratejisini, katma değeri yüksek ürünler geliştirmek üzerine yapılandırmış olan şirket; kabiliyetlerini, özgün ürünlerini ve projelerini, yeni iş birlikleri ile genişletmeyi ve derinleştirmeyi hedeflemektedir.

İNDES Mühendislik, gerçekleştirmiş olduğu öz kaynaklı Ar-Ge çalışmaları ile yaşam destek sistemleri ve güvenlik sistemleri ihtiyaçlarına yönelik geliştirmiş olduğu 3 farklı ürün ailesi özelinde, ASELSAN ile ürün ortaklığına ilişkin iş birliği sözleşmesi imzalama başarısı göstermiştir. ASELSAN’ın mühendislik, yüksek teknolojili ürün geliştirme, kalite yönetimi kabiliyetleri ve marka değeriyle, İNDES Mühendislik’in geliştirme, üretim ve satış kabiliyetlerinin bir araya geldiği bu işbirliği ile söz konusu ihtiyaçlara yönelik ürün ve sistemlerin yerli imkanlarla ortak geliştirilmesi, üretimi ve satışı hedeflenmektedir.

Zamanında ve istenilen kalitede teslimat gerçekleştirebilme başarısı ile iç pazarda aktif olarak görev alan ve son dönemde ihracata odaklanan İNDES Mühendislik, DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu)’in, savunma ve havacılık sektöründeki az sayıdaki üyesinden biridir. Katar ve Pakistan’dakilerin yanı sıra Afrika’da Cezayir, Mali ve Senegal gibi ülkelerdeki yerel entegratörler ile çalışmalarını hızlandıran İNDES Mühendislik, yakın zamanda, bu alanda da önemli başarılar kazanmayı hedeflemektedir.

İNDES Mühendislik’i büyüten faktör, ürünleridir; ancak sürükleyen güç, daima mekanik ve elektromekanik tasarım kabiliyetleri olacaktır.

Savunma ve havacılık sanayisinde ana yüklenici olarak nitelendirilen ASELSAN, Roketsan, TÜBİTAK ve TUSAŞ gibi kurum ve kuruluşların, mekanik ve elektromekanik disiplinler içeren bazı sistem ve alt sistemlere, test ekipmanlarına, özel amaçlı makinelere ve yazılımlara ihtiyaçları oluyor. Bu konularda talep edilen ürünlerin, ilgili şirketlerin faaliyet alanları arasında doğrudan yer almadığı durumlarda, söz konusu ihtiyaçlar, nitelikli tasarım ve üretim kabiliyetine sahip mühendislik şirketleri tarafından karşılanıyor. Biz de bu ihtiyaçtan yola çıkarak makine ve elektrik-elektronik mühendisliği disiplinlerini kendi içerisinde barındıran ve ana yüklenici şirketlerin taleplerine zamanında ve istenilen kalitede cevap verebilen bir yüklenici olmak hedefiyle girişimimizi gerçekleştirdik. Hedefimiz doğrultusunda, tüm süreçlerimizde müşterilerimizle iç içe çalışıyor ve onların gereksinimlerini esas alarak mühendislik tasarım ve analiz faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz.

Kuruluşumuzdan beri, ana yüklenicilerimiz ile birlikte, küçük ve büyük ölçekli 80’e yakın proje tamamladık. Bu projelerin yanı sıra bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz 15’e yakın Ar-Ge projesi mevcut. Bunların bir kısmını, ODTÜ Teknokent Ostim Merkezi’nde tamamladık. Şu anda ise Ostim Teknopark’taki tesisimizde, 4 farklı konuda Ar-Ge projesi yürütüyoruz. Bu projelerde, enerji üretim ve depolama sistemleri geliştirme çalışmaları sırasında kazandığımız tecrübeyi, savunma ve havacılık sanayisinde ihtiyaç duyulan çeşitli uygulamalara yönelik olarak kurguluyor ve yenilikçi ürünler geliştiriyoruz. Çoğu zaman; kamera sistemlerini, radar sistemlerini ve/veya silah sistemlerini kendi çözümlerimiz içerisine entegre ediyor ve depoladığımız enerjiyi, bu sistemleri beslemek için kullanıyoruz.

İNDES Mühendislik, ezber bozan bir şirket olarak, emin adımlarla hedeflerine yürüyor. Geliştirmiş olduğumuz 3 farklı ürün ailesi özelinde, ASELSAN ile ürün ortaklığına ilişkin iş birliği sözleşmesi imzalama başarısı gösterdik. Mottomuzda özetlediğimiz misyonumuz doğrultusunda, stratejimizi, ürünleşme üzerine kurduk. Öncelikli olarak ülkemiz için geliştirdiğimiz çözümleri, takip eden süreçte, yurt dışına ihraç etmeyi ve ülkemizin ihracatına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Türkiye, özgün ana sistemlerini ve platformlarını geliştirme yolunda ilerledikçe, bir ürün olarak alt sistemleri ortaya koyabilen, bizim gibi KOBİ’lere ihtiyaç artıyor. Biz de faaliyetlerimizi, tam da bu vizyonla sürdürüyoruz.

Melih ÖZKAN
Yönetim Kurulu Başkanı

Tarihçe

İNDES Mühendislik, savunma ve havacılık sektörü tecrübesi olan bir ekip tarafından, 2014 yılında kurulmuştur. Şirket, 2014-2017 yılları arasında; bir yandan ASELSAN, TÜBİTAK, Enerjisa, Roketsan ve TUSAŞ gibi ana yüklenici kurum ve kuruluşlar için tasarım ve mühendislik hizmetleri verirken bir yandan da sektörde  ihtiyaç duyulan alanları tespit ederek öz kaynaklı Ar-Ge projeleri yürütmüştür. Bu sürecin sonunda, ilk olarak, Kar Eritme ve Kardan Su Elde Etme Sistemi, bir ürün olarak ortaya çıkmıştır. Bu sistem, Ankara Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen TechAnkara Proje Pazarı’nda, en başarılı ürünlerden biri olarak seçilmiştir. İNDES Mühendislik, bu sistemin patentini de almıştır.

Söz konusu sistem; sınır karakolları, üs bölgeleri, kritik alanlar ve sınır ötesi noktalarda kullanıma girmiştir. Bu süreçte, İNDES Mühendislik ekibi, kurulum ve bakım faaliyetleri kapsamında sahada aktif görev yapmış ve sahadaki diğer ihtiyaçları da birebir gözlemleme fırsatı bulmuştur. Bunların başında; sahada kullanılabilecek gözetleme ve güvenlik sistemleri ile enerji üretim ve depolama sistemlerinin yer aldığını tespit eden İNDES Mühendislik, bu ihtiyaçları karşılayacak çözümleri, sektör ortalamasının çok altındaki sürelerde, hızlı bir şekilde ortaya koymuştur. Sahada başarıyla görev yapan 3 farklı ürün ailesi özelinde, 2019 yılında ASELSAN ile ürün ortaklığına ilişkin iş birliği sözleşmesi imzalama başarısı göstermiş olan şirket, ülkemiz ihracatına katkı sağlamak amacıyla da çalışmalar gerçekleştirmektedir.

İNDES Mühendislik bugün, doğru insan kaynakları politikaları sayesinde, 20 kişilik genç, uzman ve dinamik bir ekibe sahip olan; kişi başı ciro rakamı, sektör ortalamasının üzerinde gerçekleşen; cirosunu, kurulduğu yıla göre üç katına çıkarmış; ana yüklenicilerin sistemlerinin satışı ile dolaylı ihracat başarıları kazanmış; elinde yaklaşık bir yıllık bekleyen siparişi bulunan; herhangi bir anda, ortalama 10-12 proje üzerinde çalışabilen; her sene, daha önce ortaya çıkarttığı ürünlerin arasına yenilerini ekleyen ve cirosunun yaklaşık %5’ini öz kaynaklı Ar-Ge çalışmaları için ayıran bir şirket haline gelmiştir.

Ekibimiz

İNDES Mühendislik bünyesinde Ar-Ge ve tasarım süreçlerini tüm boyutlarıyla tartışıp incelemeyi hedefleyen bir ekip görev almaktadır. Gelişmiş bir analiz yöntemiyle farklı bakış açıları oluşturularak ve disiplinler arası takım çalışması desteklenerek multidisipliner çalışmalar sürdürülmektedir. Geliştirilen tüm sistemler, başarılı bir ekip çalışmasının ürünü olarak ortaya konulmaktadır. Gerçekleştirilen tüm çalışmalarda, üniversitelerdeki akademisyenler ile beraber çalışılmakta ve teknik derinlik/sürdürülebilirlik hedeflenmektedir.

İNDES Mühendislik’te, savunma ve havacılık sanayisinde pek alışık olunmayan insan kaynakları politikaları uygulanmaktadır. Çalışanların motivasyonunu daima en üst seviyede tutmaya gayret gösterilmektedir. Sürekli düzenlenen yurt içi organizasyonların yanı sıra yeri geldiğinde yurt dışı organizasyonlarla bir araya gelinmektedir. Kendisini farklı kılan insan kaynakları politikaları ile nitelikli ve sürdürülebilir insan kaynağına ulaşım hedeflenmektedir.

İNDES Mühendislik ekibi; konusunda uzman, kendisine güvenen ve yaptığı işin sorumluluğunu taşıyabilen kişilerden oluşmaktadır. Her çalışan, projesinin baştan sona tüm süreçlerinde görev almaktadır. Böylelikle, hem çalışan en yetkin şekilde yetişerek tecrübe kazanmakta hem de proje istenilen kalitede, bütçede ve takvimde tamamlanabilmektedir.

Sürdürülebilirlik, İNDES Mühendislik için her zaman en öncelikli konular arasında yer almaktadır. Projeler tamamlandıkça ve yeni ürünler ortaya konuldukça kazanılan tecrübe ve birikimler belgelendirilerek kayıt altına alınmakta ve kurumsal hafıza oluşturulmaktadır.

Tesisler

İNDES Mühendislik, kuruluşunun hemen ardından, ODTÜ Teknokent OSTİM Merkezi’ndeki, 90 metrekaresi mühendislik ofisi; 40 metrekaresi ise prototip atölyesinden oluşan tesisinde faaliyetlerine başlamıştır. Ekibin büyümesi ve proje hacmindeki artışla beraber, buradaki birimler, 2019 yılında OSTİM Teknopark’a taşınmıştır. Ostim Teknopark’taki mevcut tesisin öne çıkan özellikleri, şöyle sıralanmaktadır:

 • Toplam 700 Metrekare Kapalı Alan
 • Prototip ve Seri Üretime Uygun Mimari ve Donanım
 • Genç ve Yenilikçi Ekip İçin Uygulanmış Çağdaş İç Tasarım
 • Milli ve NATO Tesis Güvenlik Altyapısına Uygun Mimari ve Donanım
 • Ar-Ge ve Mühendislik Ofisleri
 • ESD Korumalı Elektromekanik Montaj ve Entegrasyon Laboratuvarı
 • Mekanik İmalatlar İçin Prototip Atölye

Ayrıca, büyük boyutlu ürünlerin; montaj, entegrasyon ve test faaliyetleri, 1. Ankara Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan, 2.000 metrekarelik kapalı alana sahip tesislerde gerçekleştirilmektedir.

Mühendislik Altyapısı

İNDES Mühendislik, farklı nitelikteki proje ihtiyaçlarını karşılayacak geniş bir donanım ve yazılım altyapısına sahiptir ve güvenilir şirket niteliğini sürdürebilmek için her ayrıntıya dikkat etmektedir. Mühendislik altyapısında, alanının önde gelen yazılım araçlarının tamamını lisanslı olarak kullanmaktadır. Şirket, bu altyapıyı, kullanıcılarının mevcut taleplerini ve gelecekte gündeme getirebilecekleri talepleri dikkate alarak, sürekli güncel tutmaktadır.

Entegre Yönetim Sistemi Politikası

İNDES Mühendislik, ürünlerinin sahada güvenilir bir şekilde hizmet vermesinin ne kadar kritik olduğunun farkındalığı ile faaliyetlerini sürdürmekte ve kalite anlayışını da bu farkındalık doğrultusunda şekillendirmektedir. Teslim ettiği ürünlerin önemli bir bölümü, askerimizin ve güvenlik güçlerimizin sahadaki zorlu problemlerini çözmekte; personelin güvenliğinin ve yaşam standartlarının yükseltilmesine katkı sağlamaktadır.

İNDES Mühendislik, kullanıcılarına vereceği hiçbir sistemi, sahadaki görevini en iyi ve en güvenilir şekilde gerçekleştireceğinden emin olmadan teslim etmemektedir. Tüm ürünlerini, fiziksel ve işlevsel olarak %100 test ederek teslimat gerçekleştirmektedir.

İNDES Mühendislik’in kalite departmanı, savunma ve havacılık sektörünün güncel pratiklerini uygularken çalışanları da projelerin her sürecinde görev alarak hiçbir noktanın gözden kaçırılmamasını garanti altına almaktadır.

İNDES Mühendislik Entegre Yönetim Sistemi Politikasının Öne Çıkan Nitelikleri

 • Donanımlı çalışanlarımız ile yüksek kalite ve ileri teknolojiye sahip araçlar kullanarak savunma, havacılık ve enerji sektörlerinde yenilikçi ürünler ve çözümler geliştirmek suretiyle müşterilerimize değer katmayı,
 • Ulusal ve uluslararası yasal gereklilikler, standartlar ve İNDES Entegre Yönetim Sistemi’ne uygun olarak ilgili tarafların da ihtiyaç ve beklentilerini dikkate almayı,
 • Çalışanlarımızın ve çözüm ortaklarımızın gelişimini desteklemeyi ve müşteri memnuniyetini arttırmayı,
 • Karşılaşılabilecek risk unsurlarını ve fırsatları etki ve olasılıklarına göre sürekli olarak tanımlamayı, değerlendirmeyi, izlemeyi ve gerekli aksiyonları almayı,
 • Güvenli bir çalışma ortamında iş sağlığı ve güvenliğini sağlamayı, kaza ve yaralanmalara yönelik gerekli önlemleri almayı,
 • Doğal kaynakları ve enerjiyi verimli kullanarak atık miktarını azaltmayı,
 • Çevre bilinci gelişmiş çalışanlarımızın da katkı ve katılımları ile insan ve çevreye saygılı bir sistem olarak kirliliği azaltmaya ve çevreyi korumaya odaklanmayı,
 • Süreçlerimizi tüm faaliyet alanlarımızda çalışanlarımızın da katılımı ile ölçümlere dayalı ve sürekli olarak iyileştirmeyi,

     taahhüt ederiz.

Sertifikalar

Organizasyon Şeması

İNDES Mühendislik bünyesinde, Ar-Ge ve tasarım süreçlerini tüm boyutlarıyla tartışıp inceleyerek gerçekleştiren bir ekip görev almaktadır. Gerçekleştirilen tüm çalışmalarda, üniversitelerdeki akademisyenler ile beraber çalışılmakta ve teknik derinlik/sürdürülebilirlik hedeflemektedir.